วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การบูชาพระคาถาเงินล้าน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการบูชาพระคาถาเงินล้าน
600211_07_ปกิณกะธรรมการบูชาพระคาถาเงินล้าน.mp3