วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย
600225_12_ปกิณกะธรรมการไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย.mp3