วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ทำจิตให้พ้นทุกข์ด้วยพระกรรมฐานจากกำลังของพุทธานุสสติ(กรรมฐาน ๔ ก.พ. ๖๐)

๔ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้พ้นทุกข์ด้วยพระกรรมฐานจากกำลังของพุทธานุสสติ
600204_05_กรรมฐานทำจิตให้พ้นทุกข์ด้วยพระกรรมฐานจากกำลังของพุทธานุสสติ.mp3