วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๖๐)

๑๓ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600213_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3