วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อย่ายึดติดยึดถือในสิ่งที่เห็นสักกายทิฏฐิด้วยการยอมรับกฎธรรมดา(กรรมฐาน ๑๒ ก.พ. ๖๐)

๑๒ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานอย่ายึดติดยึดถือในสิ่งที่เห็นสักกายทิฏฐิด้วยการยอมรับกฎธรรมดา
600212_04_กรรมฐานอย่ายึดติดยึดถือในสิ่งที่เห็นสักกายทิฏฐิด้วยการยอมรับกฎธรรมดา.mp3