วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.พ. ๖๐)

๒๖ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ
600226_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3