วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้(เทศน์ ๒๖ ก.พ. ๖๐)

๒๖ ก.พ. ๖๐-เทศน์ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
600226_03_เทศน์ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้.mp3