วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความกตัญญูนำไปสู่มรรคผล(เทศน์ ๕ ก.พ. ๖๐)

๕ ก.พ. ๖๐-เทศน์ความกตัญญูนำไปสู่มรรคผล
600205_03_เทศน์ความกตัญญูนำไปสู่มรรคผล.mp3