วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ละมานะเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระ(กรรมฐาน ๑๘ ก.พ. ๖๐)

๑๘ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานละมานะเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระ
600218_04_กรรมฐานละมานะเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระ.mp3