วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.พ. ๖๐)

๑๘ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
600218_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3