วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความศรัทธาการปฏิบัติของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.พ. ๖๐)

๑๗ ก.พ.๖๐-ปกิณกะธรรมความศรัทธาการฏิบัติของพระ
600217_04_ปกิณกะธรรมความศรัทธาการปฏิบัติของพระ.mp3