วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การวัดข้อบกพร่องในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวัดข้อบกพร่องในการปฏิบัติ
600225_10_ปกิณกะธรรมการวัดข้อบกพร่องในการปฏิบัติ.mp3