วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โอกาสทำความดีอันถึงพร้อมหาได้ยาก เมื่อพบแล้วพึงเร่งปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมโอกาสทำความดีอันถึงพร้อมหาได้ยาก เมื่อพบแล้วพึงเร่งปฏิบัติ
600211_14_ปกิณกะธรรมโอกาสทำความดีอันถึงพร้อมหาได้ยากเมื่อพบแล้วพึงเร่งปฏิบัติ.mp3