วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๐)

๑๙ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา
600219_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา.mp3