วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๕ ก.พ. ๖๐)

๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600205_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3