วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยของอันปราณีต(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยของอันปราณีต
600225_08_ปกิณกะธรรมการนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยของอันปราณีต.mp3