วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๐)

๑๙ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600219_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3