วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สมาธิอ่อนจะรักษาบุญได้น้อย(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๐)

๑๙ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมสมาธิอ่อนจะรักษาบุญได้น้อย
600219_08_ปกิณกะธรรมสมาธิอ่อนจะรักษาบุญได้น้อย.mp3