วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การใคร่ครวญสักกายทิฐิ(กรรมฐาน ๒๖ ก.พ. ๖๐)

๒๖ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานการใคร่ครวญสักกายทิฐิ
600226_05_กรรมฐานการใคร่ครวญสักกายทิฐิ.mp3