วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การตั้งจิตถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๕ ก.พ. ๖๐)

๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน
600205_04_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน.mp3