วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

คนฉลาดคือคนที่มีศีลบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๐)

๒๔ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมคนฉลาดคือคนที่มีศีลบริสุทธิ์
600224_01_ปกิณกะธรรมคนฉลาดคือคนที่มีศีลบริสุทธิ์.mp3