วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.พ. ๖๐)

๑๒ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติของสมณเพศ
600212_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติของสมณเพศ.mp3