วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เจริญพุทธานุสสติในการหล่อพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจริญพุทธานุสสติในการหล่อพระพุทธรูป
600211_09_ปกิณกะธรรมเจริญพุทธานุสสติในการหล่อพระพุทธรูป.mp3