วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
600211_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา.mp3