วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.พ. ๖๐)

๑๘ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600218_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3