วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.พ. ๖๐)

๑๗ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย
600217_02_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย.mp3