วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.พ. ๖๐)

๑๒ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600212_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3