วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การอุทิศส่วนกุศลต้องนึกถึงความดีที่ทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.พ. ๖๐)

๒๖ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการอุทิศส่วนกุศลต้องนึกถึงความดีที่ทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
600226_09_ปกิณกะธรรมการอุทิศส่วนกุศลต้องนึกถึงความดีที่ทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน.mp3