วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พึงไม่ประมาทถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาทถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600225_07_ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาทถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3