วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อธิษฐานจิตในการหล่อพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระพุทธรูป
600211_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระพุทธรูป.mp3