วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การเห็นคุณพระพุทธเจ้าผู้ทรงพาให้สิ้นอวิชชา(กรรมฐาน ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานการเห็นคุณพระพุทธเจ้าผู้ทรงพาให้สิ้นอวิชชา
600225_05_กรรมฐานการเห็นคุณพระพุทธเจ้าผู้ทรงพาให้สิ้นอวิชชา.mp3