วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สงเคราะห์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สงเคราะห์
600211_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สงเคราะห์.mp3