วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหาสิ่งใดเสมอเหมือนมิได้(เทศน์ ๑๓ ก.พ. ๖๐)

๑๓ ก.พ. ๖๐-เทศน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหาสิ่งใดเสมอเหมือนมิได้
600213_03_เทศน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหาสิ่งใดเสมอเหมือนมิได้.mp3