วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โอวาทปาฏิโมกข์(เทศน์ ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-เทศน์โอวาทปาฏิโมกข์
600211_01_เทศน์โอวาทปาฏิโมกข์.mp3