วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การทำจิตให้สงบด้วยอาศัยบารมีพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๒๔ ก.พ. ๖๐)

๒๔ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานการทำจิตให้สงบด้วยอาศัยบารมีพระพุทธเจ้า
600224_02_กรรมฐานการทำจิตให้สงบด้วยอาศัยบารมีพระพุทธเจ้า.mp3