วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การฝึกมโนมยิทธิได้ผลต้องมีความศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.พ. ๖๐)

๒๖ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิได้ผลต้องมีความศรัทธา
600226_06_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิได้ผลต้องมีความศรัทธา.mp3