วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความชั่วคือเหตุที่เราทำมา(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๐)

๑๐ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมความชั่วคือเหตุที่เราทำมา
600210_01_ปกิณกะธรรมความชั่วคือเหตุที่เราทำมา.mp3