วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ทำจิตให้สงบด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย(กรรมฐาน ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
600225_09_กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3