วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

นิพพิทาญาณที่ทำให้เกิดความหน่าย(กรรมฐาน ๑๙ ก.พ. ๖๐)

๑๙ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานนิพพิทาญาณที่ทำให้เกิดความหน่าย
600219_05_กรรมฐานนิพพิทาญาณที่ทำให้เกิดความหน่าย.mp3