วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600225_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3