วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
600211_03_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3