วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การไปนิพพานต้องไม่สงสัยคุณของพระ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.พ. ๖๐)

๒๖ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการไปนิพพานต้องไม่สงสัยคุณของพระ
600226_07_ปกิณกะธรรมการไปนิพพานต้องไม่สงสัยคุณของพระ.mp3