วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อาโลกสิณโลกุตระ(กรรมฐาน ๗ พ.ค. ๖๐)

๗ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานอาโลกสิณโลกุตระ
600507_03_กรรมฐานอาโลกสิณโลกุตระ.mp3