วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คุณของศีล(เทศน์ ๑๔ พ.ค. ๖๐)

๑๔ พ.ค. ๖๐-เทศน์คุณของศีล
600514_02_เทศน์คุณของศีล.mp3