วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เจริญศรัทธาผู้มาปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๖๐)

๙ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจริญศรัทธาผู้มาปฏิบัติ
600509_03_ปกิณกะธรรมเจริญศรัทธาผู้มาปฏิบัติ.mp3