วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การบูชาธรรม(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๐)

๒๘ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการบูชาธรรม
600528_04_ปกิณกะธรรมการบูชาธรรม.mp3