วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รักษาจิตให้สงบด้วยการละสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๐)

๑๑ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมรักษาจิตให้สงบด้วยการละสังโยชน์
600511_06_ปกิณกะธรรมรักษาจิตให้สงบด้วยการละสังโยชน์.mp3