วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แผ่เมตตาความดีต่อเจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ(กรรมฐาน ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานแผ่เมตตาความดีต่อเจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ
600510_12_กรรมฐานแผ่เมตตาความดีต่อเจ้ากรรมนายเวรและผู้มีพระคุณ.mp3