วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
http://thamma-bansabaijai.org/mp3/6005/600510_02_ปกิณกะธรรมสวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3