วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจในการคิดละ(กรรมฐาน ๕ พ.ค. ๖๐)

๕ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานกำลังใจในการคิดละ
600505_02_กรรมฐานกำลังใจในการคิดละ.mp3